Massó Consumo

Política de privacitat

Denominació Social: COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA
Domicili Social: CL VILADOMAT, 321, 5º -08029 BARCELONA
Nº d’Id: A08109365
Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1034, Foli 9, Full Nº 5815

E-mail: datos@cqmasso.com
Nom del domini: www.massoconsumo.com

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgnica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA amb les següents finalitats:

1.   Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA

2.   Realitzar estudis estadístics.

3.   Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA

COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de que no siguin facilitades totes les dades, COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a la intranet l'usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d'introduir a la Web. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya facilitades per COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA, no podent cedir-les a un altre.

COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu D.d’I. A través dels següents mitjans:

1.   E-Mail: datos@cqmasso.com

2.   Correu Postal: CL VILADOMAT, 321, 5º -08029 BARCELONA.

3.   De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: datos@cqmasso.com

D’igual forma, COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SOLUCIONES Y CONSEJOS

La información que se incluye en algunos artículos de la sección de Soluciones y Consejos no implica ni sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ningún caso. Todo el contenido, incluyendo el texto, elementos gráficos, imágenes e información, contenidas en, o disponibles a través del post, sólo tienen un propósito informativo y en ningún caso sustituyen el diagnóstico, consejo o tratamiento médico profesional.

El autor y COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no representan ni asumen ninguna responsabilidad por la precisión de la información contenida o disponible en el post. El consejo médico profesional no debe ser ignorado en ningún caso, así como no se debe de posponer consulta a un médico profesional por algo que se haya leído en este post. Ni el autor ni COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA recomiendan ni asumen tratamientos, procedimientos, consejos o cualquier otro tipo de información específica incluidos en este post y niegan específicamente toda responsabilidad, así como toda deuda, pérdida o riesgo personal o de otro tipo que se consigne como consecuencia directa o indirecta del uso o la aplicación de cualquier material incluido en esta publicación.


 
SEGURETAT
COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA
utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web és propietat de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
 
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
 
Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA.
 
Els continguts proporcionats per COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
 
La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.
 
COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.
 
En cap cas COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint, a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin succeir.
 
COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar incorrectament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de COMERCIAL QUIMICA MASSO, SA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.
 
LLEI APLICABLE
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Comercial Química Massó, S.A. Comercial Química Massó, S.A.
Massó Consumo, protegint la teva llar des de 1960
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir-te una millor experiència i servei, en funció dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí .